Historiek

Tijdens de wielerwedstrijd (toen nog liefhebbers) op zondag 14 juni 1992 in Rijmenam, sloeg het noodlot toe voor Philippe Van Coningsloo en zijn familie.

Hij werd in de wedstrijd getroffen door een hartstilstand, en overleed ter plaatse. Door de inrichters en de commissarissen werd er in onderling overleg onmiddelijk besloten de wedstrijd stil te leggen, niet naar de zin van sommige andere renners.

De ambulancediensten en het M.U.G.-team brachten de renner nog over naar het nabij gelegen Imelda-ziekenhuis te Bonheiden, maar ook daar bleek na réanimatie geen redding meer mogelijk.

Na het verwerken van verdriet en rouwproces en op aandringen en in samenspraak met de ouders en de broer van het slachtoffer werd besloten om een organisatie in te richten ter nagedachtenis van de veel te jong gestorven Philippe.

Aangezien hijzelf en zijn broer bij de "liefhebbers" reden, werd besloten om voor deze categorie renners, de huidige "Elites en Beloften" een interclubwedstrijd in te richten.

Onze intentie was om beurtelings te vertrekken in Wavre en aan te komen in Rijmenam, het jaar nadien andersom, maar om praktische en logistieke redenen was dit niet te verwezelijken. En eerlijkheidshalve moeten we toegeven dat we toen niet de minste ervaring hadden om dergelijke wedstrijd te organiseren.

Maaaaar, er was een zekere Willy Carpentier, die ons organisatoren, werkelijk verschrikkelijk heeft geholpen met goede raad, ons wegwijs heeft gemaakt in reglementen, dus met raad en ook daad heeft bijgestaan, anders hadden we nooit gestaan waar we nu zijn.

Ook door de koppige vastberadenheid om perfectie, en het organisatietalent van onze Voorzitter Frans Uytterhoeven en zijn medewerkers, door het Gemeentebestuur en de Gemeentelijke Diensten, de gemeentelijke en Federale Politie, de CSD Antwerpen en Mobiele eenheid PVE Antwerpen zijn we ertoe gekomen dat de "Memorial" een begrip is geworden in Europa's wielerwereld.

Dit jaar, 2019, wordt de 27ste uitgave van de "Memorial" ME 1.2 - U.C.I. verreden op zondag 9 juni.

Weerom zullen de beste Belgische teams, aangevuld met sterke buitenlandse selecties, dus ongeveer 175 renners, strijden om de overwinningseer.

Als de weergoden meezitten zoals de vorige jaren, zal je op de koppen kunnen lopen, zij die er reeds bijwaren de vorige jaren, kunnen dit bevestigen.